ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Контактна інформація: корпус №6, вул.Природна, 19, каб.32, тел.: 258-42-26

• Лісове господарство (спеціалізація: лісове господарство)

Випускники є фахівцями з організації та здійснення виробничо-господарської діяльності підприємств лісогосподарського профілю, створення, вирощування, догляду і формування високопродуктивних та біологічно-стійких лісових насаджень, охорони і захисту лісів, раціонального використання лісових ресурсів;

• Лісове господарство (спеціалізація: мисливське господарство)

Випускники є фахівцями з організації мисливських і лісомисливських господарств, охорони, захисту та примноження мисливських тварин, раціонального використання мисливських ресурсів, розробки технологій переробки продукції мисливського господарства, розвитку трофейної справи, опрацювання наукових рекомендацій з підвищення економічної ефективності ведення мисливського господарства;

• Садово-паркове господарство

Випускники є фахівцями з проектування та реалізації заходів з озеленення населених пунктів, промислових центрів, підприємств і садиб, естетичного оформлення інтер’єрів та екстер’єрів, інвентаризації та створення високодекоративних об’єктів садово-паркового господарства. 

• Архітектура та містобудування (спеціалізація: ландшафтна архітектура) (денна форма навчання)

Випускники є фахівцями з проектування, планування та формування ландшафтних об’єктів, лісопарків, парків, зелених зон житлових масивів, садиб.

Інститут деревообробних та комп'ютерних технологій і дизайну​

Контактна інформація: корпус №2, вул.Залізняка, 11, каб.93.
тел.: 238-44-96, тел. моб. (Viber) +380687085144;

Випускники є фахівцями з технології лісопиляльного, меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, сушіння і захисту деревини, дерев’яного домобудування, проектування процесів деревооброблення та виробів з деревини. Навчання зацією прогрмою дає можливість студентам-бакалаврам отримати поглиблені знання з фахових дисциплін та набути практичного досвіду з використання прогресивних матеріалів, конструювання та розроблення сучасних технологічних процесів з виготовлення меблевих виробів. Фахівці за даною спеціалізацією зможуть працювати як на сучасних меблевих виробництвах, так і створювати власні виробництва із виготовлення різноманітних меблевих виробів. Навчання на даній спеціалізації дозволить майбутньому фахівцю отримати досвід роботи на передових вітчизняних і закордонних меблевих підприємствах. Це велика перспектива для самореалізації, що супроводжується матеріальними і творчими здобутками.

  • Деревообробні та меблеві технології (спеціалізація: Комп’ютеризовані технології проектування і виробництва)

Спеціалізація передбачає поглиблене вивчення принципів побудови та ефективного застосування спеціалізованого програмного забезпечення, що дасть змогу здійснювати автоматизоване проектування нових виробів і технологічних потоків на основі комп’ютерно-інтегрованого обладнання.

У рамках навчання за спеціалізацією  студенти отримують знання та практичні навички як з класичних, так й інноваційних курсів з технології, дизайну, економіки, маркетингу, бізнес планування, теорії і практики реклами, інтернет-комунікацій тощо.
Випускник цієї спеціалізації окрім класичних технологічних вмінь щодо створення меблевих виробів та виробів з деревини має бути спроможний заробити на своє достойне життя шляхом створення малого підприємства, що буде виготовляти і успішно реалізувати інноваційні вироби у царині меблевого виробництва та деревооброблення. 
Ключові слова спеціалізації – “інноваційність” та “стартап”. Це означає, що основною ідеєю навчального плану є здобуття компетенцій та навиків успішного започаткування нової справи і акценти тут зміщені у сторону новацій, без яких у сучасному конкурентному середовищі неможливо досягнути технологічного прориву.

Випускники є фахівцями: з аналізу та оцінювання шкідливого впливу техногенного середовища на довкілля; виявлення та оцінювання забруднення навколишнього природного середовища; розроблення та обґрунтування природоохоронних заходів; проведення екологічного аудиту підприємств; розроблення, впровадження та застосування ефективних технологій захисту навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.

 

Випускники є фахівцями з технологій виготовлення лущеного та струганого шпону, фанери, деревинних пластиків, стружкових і волокнистих плит, плит MDF і OSB, деревинних полімерних матеріалів (WPC), модифікованої деревини, целюлози, паперу та картону, клейових і опоряджувальних матеріалів.

 

Випускники є фахівцями у сфері інформатизації, шо розробляють системне та прикладне програмне забезпечення; Створюють веб-системи та мультимедійні системи; Надають послуги з систем автоматизованого проектування і супроводу ПЗ; Створюють бази даних та знань в оперативному режимі та забезпечують захист інформації; Здійснюють адміністрування мереж комерційних та банківських структур.

Випускники є фахівцями зі створення та впровадження ІС та інтелектуальних ІС різноманітного призначення; комп’ютерного моделювання, об’єктно-орієнтованого програмування, веб- програмування та веб-дизайну; розроблення та програмування систем Internet-речей, реалізації дистанційного управління та програмування різних пристроїв в Internet-системах.

Випускники є фахівцями з розроблення проектів меблів, виробів з деревини та оформлення інтер’єру житлових та промислових будівель.

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Контактна інформація: корпус №6, вул.Природна, 19, каб.22. тел.: 258-41-69

• Прикладна механіка (спеціалізація: експлуатація та обслуговування лісових машин)

Випускники є фахівцями з інженерно-технічної та інноваційної діяльності підприємств лісового господарства, зокрема з інформаційно-технічного опрацювання виробничих об’єктів і процесів, розроблення й модернізування машин та устатковання, упровадження ефективних методів організування виробництва.

• Прикладна механіка (спеціалізація: обладнання та інструменти деревообробних виробництв)

Випускники є фахівцями з інженерно-технічної та інноваційної діяльності підприємств деревообробчої промисловості, зокрема з інформаційно-технічного опрацювання виробничих об’єктів і процесів, розроблення й модернізування устатковання, упровадження ефективних методів організування виробництва.

• Прикладна механіка (спеціалізація: промисловий інжиніринг)

Випускники є фахівцями з організаційно-управлінської, господарської та інноваційної діяльності промислових підприємств, зокрема з інформаційно-технічного опрацювання виробничих об’єктів і процесів, розроблення й модернізування машин та устатковання, упровадження ефективних методів організування виробництва, надання інженерно-консультаційних послуг.

• Лісове господарство (спеціалізація: лісова інженерія)

Випускники є фахівцями з організування та керування лісогосподарськими виробництвами, зокрема з інженерії лісогосподарських і складських робіт, дорожнього будівництва й транспорту, проектування процесів та устатковання, логістики, відновлювальних джерел енергії, інформаційно-комунікаційних технологій і технологій захисту довкілля.

• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Випускники є фахівцями з автоматизації виробничих процесів лісового господарства та деревообробчої промисловості, нетрадиційних джерел енергії, проектування, комп’ютерного моделювання й оптимізування систем автоматичного керування технологічним устаткованням, автоматизованими лініями, технологічними процесами і виробництвом загалом.

Контактна інформація: корпус №1, вул.Генерала Чупринки, 105, каб.502. тел.: 258-42-23, 258-42-82

• Економіка (спеціалізація: економіка підприємства) (денна форма навчання)

Випускники є фахівцями з розробки стратегії розвитку підприємств, ціноутворення, бюджетування, планування діяльності підприємств та організацій з врахуванням екологічних, економічних і соціальних аспектів, оцінювання та формування інвестиційного портфелю підприємства, використання норм чинного законодавства, в процесі навчання опановують компетенції керівників економічних служб та відділів підприємств.

• Економіка (спеціалізація: економіка довкілля і природних ресурсів) (денна форма навчання)

Випускники є фахівцями із інтегрованим еколого-економічним способом мислення у сфері раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, аналізування та вирішення еколого-економічних проблем діяльності підприємств лісового сектору та інших галузей економіки, можуть працювати в державних і недержавних підприємствах, організаціях, установах, де зосереджуються на вирішенні проблем підвищення еколого-соціально-економічної ефективності їх діяльності.

• Менеджмент (спеціалізація: менеджмент організацій і адміністрування)

Випускники є фахівцями з розроблення на еколого-економічних засадах стратегічних та оперативних планів діяльності підприємств, обґрунтування та прийняття ефективних управлінських рішень, планування розвитку персоналу підприємства, координування командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві, організування та раціоналізації робочих місць, організування ефективної системи обміну інформацією, розроблення ефективної системи мотивування та оплати праці, формування та розвитку організаційно-виробничої структури підприємств, установ, організацій.

• Менеджмент (спеціалізація: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

Випускники є фахівцями з розроблення стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ, організацій з урахуванням еколого-економічних, міжнародних та політичних ризиків, аналізування, планування і оптимізування зовнішньоекономічної діяльності підприємства, обґрунтування та вибору організаційних форм ведення міжнародного бізнесу, розроблення та управління міжнародними проектами, логістичного забезпечення міжнародного бізнесу, митного оформлення товарів та супровідної документації для міжнародних перевезень.

• Облік і оподаткуваня

Випускники є фахівцями з бухгалтерського обліку, аудиту та аналізування фінансово-господарської діяльності на еколого-економічних засадах, грошового обігу, ринку цінних паперів, страхування, податків та податкової політики. Набуті знання та компетенції здобувачів вищої освіти ґрунтуються на вивченні світового досвіду організації бухгалтерського обліку і звітності, особливостей обліку в лісовому секторі та інших галузях економіки, планування, складання і подання звітності підприємств та організацій за вітчизняними та міжнародними стандартами, фінансової та інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів, банківської та страхової справи.

• Екологія

Випускники є фахівцями з екології та захисту навколишнього природного середовища, природоохоронної роботи на підприємствах і в установах, екологічної освіти, природозаповідної справи, проведення екологічної експертизи, екологічного моніторингу, екологічного аудиту та екологічного контролю. Підготовка фахівців спрямована на оволодіння знанням основних законів довкілля, глобальних, регіональних та локальних екологічних проблем, екологічної безпеки, процесів забруднень, класифікації, оцінювання та оптимізування екологічних ризиків та впливів.

Новини

Реєстрація на ЄВІ з

Шановні вступники до магістратури ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”! Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України “Щодо реєстрації на

Вступна кампанія 2020

Міністерство освіти і науки України про вступну кампанію 2020: обсяги державного замовлення, умови прийому до закладів освіти та інші інформаційні

Центр має такі підрозділи: підготовчі курси;  відділення післядипломної освіти (перепідготовка спеціалістів, курси підвищення кваліфікації); Мала лісова академія.

• підготовчі курси

Випускникам підготовчих курсів, які подають документи в університеті на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки (лісове і садово-паркове господарство; лісозаготівля; деревооброблювальні технології; хімічна технологія; інженерна механіка; комп’ютерні науки;  автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) за результатами атестації додається до 2 балів до конкурсної оцінки.

• перепідготовка спеціалістів

Перепідготовка спеціалістів здійснюється за такими ліцензованими в університеті спеціальностями: лісове господарство; садово-паркове господарство; технології лісосічних і лісоскладських робіт; технології деревообробки; автоматизоване управління технологічними процесами; обладнання лісового  комплексу; екологія та охорона навколишнього середовища; облік і аудит; менеджмент  організацій і адміністрування; менеджмент  зовнішньоекономічної  діяльності.

• підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації шляхом поглиблення професійних знань, умінь і навичок за ліцензованими спеціальностями.

• Мала лісова академія (МЛА)

Мала лісова академія входить до структури Малої академії наук України. До МЛА приймаються учні 9-10 класів, які проявили нахил до природничих наук.

Призерам нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково (до конкурсної оцінки) нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті.

Вчимося жити в гармонії з природою