ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Вступ на ступінь Магістр

Вступ до університету для здобуття освітнього ступеня МАГІСТР, здійснюється відповідно Правил прийому

З 2020 року для вступу та здобуття освітнього ступеня Магістра за всіма спеціальностями окрім 205 “Лісове господарство” і 206 “Садово-паркове господарство” необхідно скласти Єдиний Вступний Іспит ( ЄВІ (ЗНО). 

Відповідно до пункту 3.2. Правил прийому громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Пункт 3.3. Правил прийому говорить, що особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатку до диплома. Університет встановлює додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, включення додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей. Фінансування навчання за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються результати:

1) для вступу на всі спеціальності, окрім 205 “Лісове господарство”, 206 “Садово-паркове господарство”

єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ(ЗНО)) у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська), а також результати фахового вступного випробування.

2) для вступу за спеціальностями 205 “Лісове господарство”, 206 Садово-паркове господарство  вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань.

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.

Ліцензовані обсяги прийому у 2020 році

 Перелік документів для вступу:

• диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) і додаток до нього; 
• 4 кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
• копії документів, які дають право на пільги; 
• копія 1, 2 і 12 сторінок паспорта;
• копія довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера;
• копія приписного посвідчення (або військового квитка (для денної форми навчання));
• папка-швидкозшивач, 2 конверти з марками, 1 конверт формату А-5. 
 

 Прийом заяв і документів на навчання для здобуття ступеня магістра (п.5.4 Правил Прийому):  
 05-22 липня 2020 р. у відповідних навчально-наукових інститутах

Інститут лісового і садово-паркового господарства
корпус 6. вул.Природна, 19. каб.32 тел.258-42-26

Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну
корпус 2. вул.Залізняка, 11. каб.30 тел.238-44-96 

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
корпус 6. вул.Природна, 19. каб.22. тел.258-41-69  

Інститут екологічної економіки і менеджменту 
Головний корпус. вул.Ген.Чупринки, 105. каб.502 тел.258-42-23; 258-42-82 

_________________________________________________________________

Новини

Реєстрація на ЄВІ з

Шановні вступники до магістратури ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”! Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України “Щодо реєстрації на

Вступна кампанія 2020

Міністерство освіти і науки України про вступну кампанію 2020: обсяги державного замовлення, умови прийому до закладів освіти та інші інформаційні

Вчимося жити в гармонії з природою